Susi Ulfa (Event Organizer RAKANILA Periode 2015/2016)


Berikut ini informasi seputar EO RAKANILA periode 2015/2016 

Nama                           : Susi Ulfah
TTL                             :Sidomulyo, 13 Mei 1995
NPM                           : 1313024085
Alamat asli                  : Sidomulyo, Kecamatan Semaka, Kab. Tanggamus
Alamat tinggal            : Jl. Terusan Darussalam No. 59, Tanjung Karang Barat  Bandarlampung
No.Telp                       : 082175458927
Jabatan                                    : EO (Event Organizer)
Riwayat Pendidikan
SD                               : SDN 2 Sidomulyo Tanggamus
SMP                            : SMPN 14 Bandar Lampung
SMA                           : SMAN 3 Bandar Lampung
Perguruan Tinggi         : Universitas Lampung
Fakultas/Jurusan          : FKIP/Biologi
Kesan di RAKANILA: RAKANILA memberi kita kesempatan untuk mengembangkan dan mencetak kemampuan bahkan pengalaman yang belum pernah kita dapat di bangku kuliyah.


Posting Komentar

0 Komentar